Daily Archives

08/06/2021

Ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển toàn bộ sữa, nước sâm đỏ và ủng hộ 100 triệu từ quỹ Vì Đồng Bào cho các…

Ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển toàn bộ sữa, nước sâm đỏ Hàn Quốc của bà con Thanh Hóa và các MTQ đến cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh vào sáng ngày 7/6. Nguyên văn chia sẻ: "Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 10 giờ 30…